- Fællesskab mellem de voksne skaber fællesskab mellem børnene

 

Samarbejdet mellem ledelse, medarbejdere og forældre er det bærende element i Naturstien. Sammen er vores opgave at skabe nogle rammer, hvor børnene lærer, trives og udvikler sig i fællesskab.

 

Samarbejdet bygger på den daglige kontakt mellem hinanden og dels på de to former for forældresamarbejde; forældreråd og bestyrelsen.

 

 

Forældreråd

Der er et forældreråd i hvert hus. Forældrerådets opgaver er bl.a. at arrangere sociale arrangementer og stå for opgaver af mere praktisk karakter. Forældrerådet har i samarbejde med den lokale leder ansvaret for at holde de lokale velkomstfoldere opdaterede, så nye forældre og børn – allerede inden første dag – har ’mødt’ huset og kulturen.

 

Antallet af forældrerepræsentanter, og om der skal være en medarbejderrepræsentant med, er op til hvert hus. Det kan være en god idé, hvis et medlem af bestyrelsen også deltager på forældrerådets møder for at fungere som bindeled mellem de to grupper. Forældrerådet aftaler selv, hvordan de vil strukturere møder og arbejdsopgaver.  

 

 

Bestyrelsen
Der er én samlet bestyrelse for Naturstien. Bestyrelsens opgave er at fastlægge rammerne for institutionens udvikling og prioriteringer – dog med en særlig forpligtelse i forhold til at iværksætte initiativer, der involverer forældre. Bestyrelsen har ansvaret for at opdatere hjemmesiden i samarbejde med institutionslederen.

 

Bestyrelsen består af 6 forældrerepræsentanter og 4 medarbejderrepræsentanter inkl. institutionslederen. De to daglige ledere kan deltage efter behov.