Det overordnede formål med personalets sammensætning er, at have en personalegruppe med de bedst egnede medarbejdere i forhold til hele Naturstien, men med mulighed for hensyntagen til det enkelte børnehus’ behov.

Vi ønsker at have mange forskellige pædagogiske kompetencer i personalegruppen i Naturstien og gør vi en aktiv indsats for mangfoldighed.

Der skal som minimum være 61,5 % uddannede pædagoger.

Personalets sammensætning skal til enhver tid understøtte Naturstiens opfyldelse af pædagogiske mål og planer.