Bryrup Børnehave

Bryrup Børnehave er en del af Daginstitutionen Naturstien, beliggende i den sydlige del af Silkeborg Kommune.

Tue

Velkomstfolder 

Børnehaven ligger i et naturskønt område, som danner rammen for vores primære fokus som er natur og naturfænomener. Derudover har vi særlig fokus på "Fri for mobberi", Social inklusion og Sproglig udvikling. 

Læs mere på Fri for mobberi

Vi har en hyggelig og varm atmosfære og en uformel omgangstone.

Børnehaven er normeret til ca. 125 børn og er inddelt i to sammenhængende afdelinger: Lærkehuset og Pilehuset:

I Lærkehuset går de ældste børn, som udgør vores Før-skole-gruppe, det sidste år de er i børnehaven.

Pilehuset fungerer som modtagergruppe for nye børn.  

Derudover har vi en skovhytte, ”Skovtrolden”, som står ude i skoven ca. 100 m. fra børnehaven.

Skovtrolden bruges på skift af alle grupper.

Læs mere om Bryrup Børnehave

Siden er under opbygning...

Morgenmad

Vi serverer morgenmad for børnene. Den består af havregryn, havrefras samt frugt. Morgenmaden serveres i cafeen mellem
kl. 6.30 – 7.15.  Hvis børnene ikke vil have den morgenmad børnehaven serverer, skal de have spist hjemmefra.  

Madpakker/drikkedunke

Der er ingen kostordning i børnehaven så børnene skal selv have madpakke med til frokost. Vi har tidligere oplevet en del konflikter omkring sukkerholdige ting i madpakkerne, så derfor må madpakkerne ikke indeholde yoghurt/drikkeyoghurt, slik og kage.

Derudover skal børnene hver dag medbringe en drikkedunk. Drikkedunken må kun indeholde vand.

Frugtordning

Der serveres frugt om formiddagen og frugt og hjemmebagte brød/boller om eftermiddagen. Børnehaven står for at bage brød/bollerne og indkøbe frugten, som forældrene betaler 50 kr. pr. måned for. Ordningen er frivillig.

Betaling for frugtordningen sker via www.webshop.silkeborgkommune.dk

Vejledning til webshoppen

Frugtordning

De pædagogiske læreplaner er under udarbejdelse/revidering. 

Værdier - visioner - mål

Bryrup Børnehaves vision er

  • Den bedste børnehave i naturen
  • Et godt børneliv
  • Et dynamisk videnscenter

Vi har hele året ekstra fokus på naturen og udelivet, bl.a. fordi det er en god tumleplads med store muligheder for fysiske udfoldelser og udvikling af grovmotorikken. Dette er særlig vigtigt for børnenes indlæring senere.

Det er sundt med al den friske luft, og det, at der er god plads til store armbevægelser, sænker antallet af konflikter væsentligt. Sidst men ikke mindst er naturen et oplevelsessted, hvor fantasien og kreativiteten kan få frit løb. Der er skoven, søen, og åen med alt hvad der findes af ”liv” på de forskellige steder.

Vores holdning er, at det er godt for børnene at være i naturen sammen med engagerede voksne

Skovtrolden

”Skovtrolden”, der er et lille hus med el, vand og toilet, står ude i skoven ikke ret langt fra børnehaven, og bliver næsten brugt hver dag. Grupperne har den på skift. Vi er derude fra ca. kl. 10:00-12:00. Ofte har vi planlagt forskellige aktiviteter i Skovtrolden. Det er spændende at følge de forskellige årstider. Vi finder smådyr. Der er et bålsted, som vi bruger flittigt. Vi hamrer, saver og bygger også meget.

Grønt flag

Vores store naturfokus gør, at vi hvert år siden 2008 har gjort os fortjent til det grønne flag, som bliver hejst til vores årlige sommerfest. Der finder sted om torsdagen i uge 24.

Vi flager altid med det grønne flag som tegn på, at vi er en børnehave, der prioriterer natur og udelivet højt.

Hvert år afgør Friluftsrådet om vi kan modtage et nyt grønt flag. Kravene til at modtage flaget er, at institutionen udarbejder en grøn handleplan og gennemfører mindst 6 ugers temaforløb med naturaktiviteter.

Derudover skal to ansatte hvert år deltage i "et grønt spirer-kursus".

Forældresamarbejdet i Bryrup børnehave består af blandt andet af samtaler, info-nyhedsbreve, evt. sprogvurderinger, bestyrelses- og forældrerådssamarbejde. 

Forældresamtaler

Det vigtigste element i vores forældresamarbejde er den daglige kontakt, der prioriteres højt. Når barnet har været i børnehaven ca. 3 mdr. afholdes forældresamtale. I januar inden barnet starter i skole afholdes ligeledes forældresamtale og ellers efter behov, når forældre/personale ønsker det.

Info og nyhedsbreve

I Lærkehuset og Pilehuset skal I holde jer orienteret om, hvad der sker i hverdagen på de opslagstavler, whiteboards der er ved jeres barns gruppe samt på DayCare skærmen. Ca. hver anden måned udsender børnehaven et nyhedsbrev med generelle oplysninger til alle forældre.

Sprogvurdering

Tidligere er alle 3-årige børn blevet tilbudt en sprogvurdering, når de starter i børnehaven. Tilbuddet er ikke længere generelt, og det pædagogiske personale vil lave en vurdering af, om det enkelte barn virker til at have sproglige problemer, der gør en sprogvurdering relevant. De vil så kontakte jer omkring det. For de børn der har behov for en sprogvurdering, sker det inden de fylder 3 år og 4 mdr. Hvis I er bekymret for jeres barn sprogudvikling, er det vigtigt at I rejser problemstillingen overfor personalet, der så vurderer om, de finder en sprogvurdering relevant. 

Bestyrelse

Daginstitutionen Naturstien Them-Bryrup har en fælles bestyrelse for alle 3 børnehuse. Den beskæftiger sig med de overordnede principper for institutionen, og der kan læses mere om dette i hovedmenuen for oven. 

Forældreråd

Hvert år i september/oktober vælges et forældreråd i Bryrup Børnehave. I forældrerådet diskuteres de specielle ting, der er aktuelle for netop vores børnehave, og der arrangeres forskellige aktiviteter f.eks. arbejdsaftner, sommer- og julefest i samarbejde med Bambussens støtteforening.

Personale i Bryrup Børnehave

Det pædagogiske personale består af engagerede medarbejdere:

Daglig leder

Tue Christian Sørensen

Pilehuset

Hanne Hjortdal, Pædagog
Helle Evert, Pædagog
Helene Bundgaard Hansen, Pædagog
Janni Broe Sørensen, Pædagogmedhjælper m. PGU
Inga Grotkjær, Pædagogmedhjælper

Lærkehuset

Karin Fruerlund Pædagog
Tina Rasmussen, Pædagog
Patrick Broe Sørensen, Pædagogmedhjælper

Derudover er følgende personer tilknyttet Bryrup Børnehave

Hanne Rokkjær, flexmedarbejder Flexmedarbejder
Fikreta Sahinovic, flexmedarbejder Flexmedarbejder
Ann Toa Hedegaard, Inklusionspædagog
Lone Madsen, Vikar
Ingelise Petersen, Vikar

 Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i 4 distrikter på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Se seneste tilsynsrapport for Børnehuset Bryrup 

Tilsynsrapport

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn