Forældresamarbejde

Det er vores overordnede mål, at alle forældre og børn til enhver tid skal føle sig velkommen i institutionen.

For at imødekomme dette mål, arbejder vi konstant på at være opmærksomme på at den daglige kontakt foregår i en afslappet atmosfære.
Vi forsøger at orientere om indholdet i hverdagen med opslag og billede serier  

Vi forventer

  • At vi gensidigt mødes med ærlighed og åbenhed
  • At forældre respekterer de regler vi har

  • At forældre selv søger information
  • At forældre følger med i dagligdagen via opslag på tavlerne
  • At forældre giver personalet konstruktiv kritik (den skal helst kunne bruges til at gøre det bedre)

Vi ønsker:

  • At personalets og forældrenes indbyrdes forhold medvirker til at skabe en tryg og udviklende atmosfære for børnene.