Kerneord i Børnegrupperne

Her har vi forsøgt på en enkelt måde at beskrive ud fra hvilke kerneord vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde i de enkelte grupper.

Hvordan vi bruger Kerneordene kan du læse nærmere om under de enkelte grupper.

Haletudserne

(vuggestuen)

Selvhjulpenhed

Sprog

Sociale relationer

Frøerne

(yngste-gruppen)

Selvhjulpenhed

Sprog

Motorik

Nattergalene/Skovskaderne

(mellem-gruppen)

Relationer

Fantasi

Nysgerrighed

Uglerne

(ældste-gruppen)

Børnefællesskaber

Åbning mod omverdenen

Parat til nye udfordringer