Når barnet står overfor at skulle begynde i Askehuset, er det ofte forbundet med store omvæltninger og mange nye indtryk. Inden barnet starter vil det modtage et personligt brev fra vuggestuen/børnehaven med velkomst materiale.

Når barnet begynder er det ønskværdigt, at forældrene i de første par dage har tid til at tilbringe nogen tid sammen med barnet i institutionen.

Her vægter vi, at der bliver mulighed for at fortælle den primære voksne om jeres barn. Oplysninger der er vigtige, for at forstå barnet og møde det på en hensigtsmæssig måde.

For et lille barn kan det f.eks. være dagsrytme, hvordan det trøstes bedst, hvad det kan lide at spise, yndlingssange og historier osv.
For det større barn kan det være f.eks. graden af selvhjulpenhed ved leg, mad, påklædning og toiletbesøg.

Der er mange nye indtryk og ting barnet skal lære, så I vil opleve at jeres barn bliver træt i starten.

Når et nyt barn begynder er vi ekstra meget opmærksomme på hvordan barnet har det. Vi trøster og nusser, når der er brug for det osv.

Medarbejderne vil i samarbejde med jer forældre hjælpe med til at indkøringsperioden forløber så positivt og trygt som muligt. Vores erfaring er at nogle børn hurtigt kaster sig ud i alt det nye og spændende, medens andre er mere tilbageholdende og behøver et stykke tid før de føler sig trygge.

Efter ca. 3 mdr. vurdere vi sammen om der er behov for, en samtale om hvordan barnet trives og hvordan det har været at starte i institutionen. Hvis der har været foretaget en sprog-screaning, snakker vi om, hvad den har vist og om der evt. er behov for støtte omkring barnets sprog.

Fra Yngst til Ældst

I Askehuset er børnegrupperne delt op efter alder. Det betyder at hvis barnet starter hos Haletudserne (vuggestue) vil de gennem tid skifte børnegruppe flere gange.

Først bliver de til Frøer, som er de yngste børnehavebørn, de vil dog stadig være i Yngste-huset. Omkring 4-års alderen rykker de til Mellem-gruppen og til slut Uglerne som er de ældste børn i Askehuset. Mellem- og Ældste-grupper er i Ældste-huset.

Når børnene rykker fra en gruppe til en anden skifter de ofte primærvoksen, og når det er tilfældet gør vi meget for at give relevante informationer om barnet videre til den nye primærvoksne.