I Askehuset har vi året rundt en lang række traditioner, hvor vi samles til fester og særlige aktiviteter. Nogle er kun for børnene, mens vi ind imellem også inviterer forældre og bedsteforældre med.
 

Fastelavnsfest

Omkring fastelavn holder vi fastelavnsfest med tøndeslagning og hygge. Alle børn der har lyst kan møde udklædte. Det kan være der også er en voksen der er udklædt.

Påske arrangement

I tiden omkring påske kommer påskeharen forbi og arrangerer sjove aktiviteter for børnene.

Arbejdsdag

Her indbyder vi til arbejdsdag på legepladsen en dag i foråret. Forældrene er gode til at hjælpe med praktiske ting, som kommer deres børn til gode. Vi slutter af med lidt mad.

Bedsteforældredag

Askehusets mellemgruppe Storkene, har hvert år en bedsteforældredag, hvor alle bedsteforældre der har lyst, kan deltage i dagens aktiviteter sammen med deres barnebarn. Hvis barnet ikke har nogen bedsteforældre, så er en onkel, moster, far eller mor meget velkommen.

Overnatning i Askehuset

Forældrene arrangerer overnatning i Askehuset for storbørns gruppen Uglerne.

Forældrekaffe

Forældrerådet arrangerer kaffe og boller et par gange om året, i forbindelse med afhentningen af børnene. Så har forældrene mulighed for at hygge og tale sammen.

OL

I samarbejde med skolen holder vi et OL arrangement i foråret for de kommende skolebørn. Her inviteres Them børnehave og 0. klasserne på Frisholm skole til aktiviteter med hinanden på legepladsen.

Sommerfest

Den årlige sommerfest afholdes i begyndelsen af sommeren og arrangeres i samarbejde med forældrerådet. Her optræder de kommende skolebørn.

Askeløbet

Dagen før efterårsferien (samme dag som skolernes motionsløb) løber vi en rute i nærområdet på ca. 1 km, som kan løbes flere gange af de mest ihærdige. Der er forfriskninger undervejs og forældre er velkommen til at løbe med.

Halloween-fest

Sidst i oktober afholdes der udklædningsfest (frivillig udklædning som ved fastelavn), hvor gymnastiksalen i Askehuset bliver pyntet til lejligheden. Det kunne fx være en uhyggelig hule, hvor der blev serveret slimet og ulækker mad som ormebrød og slimet suppe.

Askehusets fødselsdag

Den 1. december byder Askehuset på morgenkaffe og boller i anledning af husets fødselsdag. Vi blev ”født” 1/12-1999

Juletraditioner i december måned:

  • Vi klipper og klistre og pynter Askehuset
  • Julegudstjeneste - En af dagene op til jul tager vi til julegudstjeneste i Them kirke, forældre er velkommen til at deltage
  • Julegodter – Vi har tradition for at lave julemad med børnene til vores julefrokost
  • Julefrokost - En dag i december holder børnene julefrokost i Askehuset