Vi ser Jer som forældre som en vigtig samarbejdspartner og derfor tænker vi at det er vigtigt at I også får mulighed for at påvirke Jeres barns hverdag. Derfor har vi flere arrangementer som vi anbefaler at I deltager i.

  • Forældremøde med valg til bestyrelse og forældreråd
  • Arbejdsdag, hvor forældre hjælper med praktiske ting som kommer børnene til gode.
  • Forældrekaffe i samarbejde med forældrerådet. Her er der mulighed for at få talt med andre forældre over en kop kaffe i forbindelse med afhentning af børn
  • Sommerfest. I starten af sommeren holder vi sommerfest i samarbejde med forældrerådet. Her optræder de kommende skolebørn.