Forældresamarbejdet i Bryrup børnehave består af blandt andet af samtaler, info-nyhedsbreve, evt. sprogvurderinger, bestyrelses- og forældrerådssamarbejde. 

Forældresamtaler

Det vigtigste element i vores forældresamarbejde er den daglige kontakt, der prioriteres højt. Når barnet har været i børnehaven ca. 3 mdr. afholdes forældresamtale. I januar inden barnet starter i skole afholdes ligeledes forældresamtale og ellers efter behov, når forældre/personale ønsker det.

Info og nyhedsbreve

I Lærkehuset og Pilehuset skal I holde jer orienteret om, hvad der sker i hverdagen på de opslagstavler, whiteboards der er ved jeres barns gruppe samt på DayCare skærmen. Ca. hver anden måned udsender børnehaven et nyhedsbrev med generelle oplysninger til alle forældre.

Sprogvurdering

Tidligere er alle 3-årige børn blevet tilbudt en sprogvurdering, når de starter i børnehaven. Tilbuddet er ikke længere generelt, og det pædagogiske personale vil lave en vurdering af, om det enkelte barn virker til at have sproglige problemer, der gør en sprogvurdering relevant. De vil så kontakte jer omkring det. For de børn der har behov for en sprogvurdering, sker det inden de fylder 3 år og 4 mdr. Hvis I er bekymret for jeres barn sprogudvikling, er det vigtigt at I rejser problemstillingen overfor personalet, der så vurderer om, de finder en sprogvurdering relevant. 

Bestyrelse

Daginstitutionen Naturstien Them-Bryrup har en fælles bestyrelse for alle 3 børnehuse. Den beskæftiger sig med de overordnede principper for institutionen, og der kan læses mere om dette i hovedmenuen for oven. 

Forældreråd

Hvert år i september/oktober vælges et forældreråd i Bryrup Børnehave. I forældrerådet diskuteres de specielle ting, der er aktuelle for netop vores børnehave, og der arrangeres forskellige aktiviteter f.eks. arbejdsaftner, sommer- og julefest i samarbejde med Bambussens støtteforening.