Bryrup Børnehaves vision er

  • Den bedste børnehave i naturen
  • Et godt børneliv
  • Et dynamisk videnscenter

                                                        
Vi har hele året ekstra fokus på naturen og udelivet, bl.a. fordi det er en god tumleplads med store muligheder for fysiske udfoldelser og udvikling af grovmotorikken. Dette er særlig vigtigt for børnenes indlæring senere.

Det er sundt med al den friske luft, og det, at der er god plads til store armbevægelser, sænker antallet af konflikter væsentligt. Sidst men ikke mindst er naturen et oplevelsessted, hvor fantasien og kreativiteten kan få frit løb. Der er skoven, søen, og åen med alt hvad der findes af ”liv” på de forskellige steder.

Vores holdning er, at det er godt for børnene at være i naturen sammen med engagerede voksne

Skovtrolden

”Skovtrolden”, der er et lille hus med el, vand og toilet, står ude i skoven ikke ret langt fra børnehaven, og bliver næsten brugt hver dag. Grupperne har den på skift. Vi er derude fra ca. kl. 10:00-12:00. Ofte har vi planlagt forskellige aktiviteter i Skovtrolden. Det er spændende at følge de forskellige årstider. Vi finder smådyr. Der er et bålsted, som vi bruger flittigt. Vi hamrer, saver og bygger også meget.

Grønt flag

Vores store naturfokus gør, at vi hvert år siden 2008 har gjort os fortjent til det grønne flag, som bliver hejst til vores årlige sommerfest. Der finder sted om torsdagen i uge 24.

Vi flager altid med det grønne flag som tegn på, at vi er en børnehave, der prioriterer natur og udelivet højt.

Hvert år afgør Friluftsrådet om vi kan modtage et nyt grønt flag. Kravene til at modtage flaget er, at institutionen udarbejder en grøn handleplan og gennemfører mindst 6 ugers temaforløb med naturaktiviteter.

Derudover skal to ansatte hvert år deltage i "et grønt spirer-kursus".