Fælles feriepasning

Silkeborg Kommune har fælles feriepasning i fire distrikter.

Der er feriepasning på følgende dage:

  • De 3 hverdage før påske
  • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
  • Uge 28-29-30 i sommerferien
  • Fra d. 27. december til og med d. 31. december

Der er frist for tilmelding til fælles feriepasning henholdsvis ultimo februar, ultimo april samt primo november. Tilmelding sker via Daycare.

Alle pasningstilbud er lukket den 5. juni og den 24. december. På disse dage tilbydes ikke feriepasning.

Oversigt over institutioner med feriepasning 2017-2022

Retningslinjer for lukkedage i daginstitutioner