Samarbejdsmodellen

Med samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs er formålet at sætte endnu mere fokus på vores børns trivsel. Det betyder, at vi regelmæssigt vil trivselsvurdere alle børn i alderen 0-6 år, og dermed øger vi muligheden for at opdage tegn på dårlig trivsel endnu tidligere. Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs udspringer af Socialstyrelsens forskningsprojekt omkring Opsporingsmodellen (TOPI). Samarbejdsmodellen for Trivsel på Tværs.

Vær opmærksom på at YouTube sætter cookies på din computer/tablet/mobil ved afspilning af videoen. 

I kan læse mere om samarbejdsmodellen på Silkeborg Kommune hjemmeside.