Barnets alsidige personlige udvikling

Overordnede mål

Børn skal have mulighed for:

At få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer

At udfolde sig som stærke og alsidige personer

At opleve sig som værdifulde deltagere i et socialt og kulturelt fællesskab. 

 

Vores daglige pædagogiske arbejde:

 • Vi voksne er nærværende og lyttende.

 • Vi respekterer børnenes forskelligheder.

 • Vi tilrettelægger en dag, hvor barnet har mulighed for at træffe egne valg med hensyn til: Hvor det vil lege, hvad det vil lege og med hvem det vil lege.

 • Den voksne guider barnet igennem opståede konflikter (forstår, forklarer, foreslår).

 • Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser. Både barnets egne følelser og de følelser, det ser hos andre.

 • Vi voksne anerkender barnets følelser.

 • Vi støtter barnet i at give udtryk for dets behov og ønsker.

 • Vi støtter barnet til at indgå i relationer med andre.

 • Støtter barnet i at kunne sige til eller fra.

 • Vi støtter barnet i at være i centrum, f.eks.: Fortælle om egne oplevelser, deltage i teater eller give udtryk for egne meninger.

 • Børnene møder en alsidig vifte af muligheder og udfordringer ude og inde, f.eks.: at hamre, at save, at klippe, at cykle, at klatre i træer.

 • Barnet får mulighed for at opleve, at det mestrer forskellige færdigheder.

 • Barnet indgår i aktiviteter, der giver mulighed for succesoplevelser.

 • Barnets selvhjulpenhed støttes, så det med alderen selv kan tage tøj på, selv kan gå på toilettet, selv kan finde ud af hvilket tøj, man skal have på i regnvejr.

 • Barnet får en viden om sig selv og sin familie.