Overordnede mål

 

Børn skal:

 • anerkendes og respekteres
 • opleve tryghed og tillid i deres relationer til både børn og voksne
 • inddrages og opmuntres til at blive aktive deltagere i demokratiske processer.  

Vores daglige pædagogiske arbejde: 

 • Børnene møder anerkendende voksne, der respekterer deres forskelligheder og personlighed. 
 • Vi tilrettelægger en dag, hvor der er mulighed for at træffe egne valg med hensyn til hvor de vil lege, hvad de vil lege og med hvem, de vil lege.
 • Vi voksne skal være åbne over for børnenes egne idéer – overveje vores ja’er og nej’er. 
 • Barnet har mulighed for indflydelse og bliver støttet i egne valg, f.eks.: "Jeg vil gerne bygge en hule på dukkestuen".
 • Vi skaber mulighed for at barnet kan komme til orde. Vi øver i at lytte til hinanden, i at lade være med at afbryde andres samtale, i at vente på sin tur til at komme ind i samtalen.
 • Vi støtter og opmuntrer til at fortælle og deltage i den fælles samtale. 
 • Vi øver i at modtage en fælles besked. 
 • Den voksne guider barnet igennem opståede konflikter (forstår, forklarer, foreslår). 
 • Børnene opfordres til at tage ansvar(f.eks. rydde op efter sig selv), vise hensyn (f.eks. til et nyt, lille barn) og til at samarbejde om fælles lege og opgaver. 
 • Vi hjælper barnet med at sætte ord på følelser hos sig selv eller hos et andet barn (forholde sig følelsesmæssig til andre). 
 • Vi støtter barnet i at indgå i relationer med andre børn – knytte venskaber. 
 • Vi anerkender barnets følelser (Jeg kan se, du blev ked af det….) 
 • Barnet har mulighed for at indgå i forskellige grupper i dagens løb: Store og små grupper, den gode ven, venskabsgrupper, i gruppetiden en stor gruppe. 
 • I samspillet med / relationerne til andre oplever barnet de sociale spilleregler og får erfaringer med egen rolle og egne evner i forbindelse med at indgå i relationer til andre. De voksne støtter op om processen. 
 • Barnet oplever at tingene kan gøres på flere måder, rutiner kan brydes.