Kulturelle udtryksformer og værdier

Kultur er udtryk for menneskers forståelse af og tilgang til verden.

Overordnet mål:

Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.

Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet.
Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger.

Vores mål:

 • At børnene præsenteres for forskellige udtryksformer.
 • At børnene dagligt får tid og rum til at udforske egne kulturelle udtryk og udfoldelse.
 • At børnene har mulighed for udfoldelse på egne betingelser. Kan selv finde materialer og lægge planer for aktiviteter enten alene eller sammen med andre.
 • At børnene i dagligdagen og gennem årsplansaktiviteterne får viden om højtider og deltager i forskellige traditioner, projekter og temaer. 

Gruppetid – planlagt:

 • Lave teater
 • Værkstedsaktiviteter
 • Højtider og traditioner - Jul, Påske, Fastelavn
 • Skov og natur
 • Besøg på biblioteket i Them – låne bøger, deltage i arrangementer
 • Fødselsdage
 • Madkultur / maddage
 • Sprog
 • At lave sjov og ballade med hinanden - Humor
 • Rim og remser
 • Bøger - fra læs let til kapitelbøger
 • Lege
 • Sange & sanglege
 • Sanser og sansemotoriske oplevelser
 • Musik og musikinstrumenter
 • Almen dannelse / kultur - omgangsformer
 • Kommunikationsformer
 • Familie - familieformer
 • Årstider
 • Blå Blink
 • Omsorg – tænke på hinanden – være gode kammerater – fri for mobberi
 • Ligestilling
 • Demokrati
 • Bedsteforældredag