Overordnede mål:

 

Børn skal:

 • kunne udvikle deres sprog i alle hverdagens aktiviteter
 • udfordres til sproglig kreativitet
 • støttes til at udvikle deres nysgerrighed for tegn og symboler. 

 

 

Vores daglige pædagogiske arbejde:

 • Vi voksne sætter ord på de ting vi foretager os, f.eks. på skovturen, når vi bager, ved påklædning. 
 • Vi giver plads til at børnene kan fortælle om deres oplevelser, både til andre børn og til de voksne, til én eller mange.
 • Vi voksne er lyttende og interesserede. 
 • Vi stiller spørgsmål og undrer os sammen. 
 • Vi læser historier og snakker om indholdet (dialogisk læsning). 
 • Vi læser og laver rim og remser. 
 • Vi synger og laver sanglege / rytmik. 
 • Vi hjælper og støtter barnet i at sætte ord på egne følelser. 
 • Vi støtter børnene i at løse konflikter ved hjælp af sproget. 
 • Vi giver tid og plads til ”den frie leg”, hvor børnene selv aftaler regler og rollefordelinger. 
 • Vi støtter børnene i at udvikle deres nysgerrighed for tegn og symboler, når det falder naturligt ind i deres lege eller aktiviteter
  ( f.eks.:  skrive navn på en tegning, skrive en indbydelse til bedsteforældredag). 
 • Vi opmuntrer og støtter interessen for brug af tal – f.eks. ”vil du hente 3 skeer i køkkenet, hvor mange børn er vi i gruppen i dag. 

 

 

Der er udarbejdet en SMTTE over vores sprogarbejde