Pædagogiske læreplaner

Det er daginstitutionens pædagogiske personales opgave, at støtte, lede og udfordre børnene.

Børnene er i høj grad med skabere af denne læring, ved at være undersøgende og aktive.

Legen tillægges en central betydning for læring.

Som institution er det vores opgave, at skabe mulighed for børns forskellige læringsrum. Vi kan som voksne ”gå foran” med en voksenskabt læring.

Vi kan ”gå ved siden af”, hvor læringen er voksenstøttet med stor indflydelse fra børnene. Derudover kan vi ”gå bag”, hvor læringen sker i leg og spontane oplevelser.

Læreplanerne er endvidere et pædagogisk værktøj der skal sikre en løbende udvikling i de pædagogiske overvejelser. De er med til at sikre, at vi når hele vejen rundt om barnet, at barnet får en alsidig udvikling og at barnet bliver anerkendt som den det er. 

Institutions aktiviteter vil som udgangspunkt altid blive planlagt, så børn med særlige behov bliver inkluderet. Det er vores opgave, at støtte disse børns læring og skabe mulighed for, at de kan deltage i børnehusets fællesskab. For børn med særlige behov laves handleplaner med udgangspunkt i læreplanerne. Også her er der stor fokus på forældresamarbejdet.

I Dagtilbudsloven er der opsat seks temaer, som dagtilbuddene skal arbejde systematisk med læring ud fra.

Her kan du læse om Naturstiens pædagogiske læreplan:

Pædagogisk læreplan for Naturstien