Alle 3 børnehaver i Naturstien har et godt og konstruktivt samarbejde med dagplejerne i nærområderne.

 

I Askehuset og Them børnehave, kommer dagplejen på besøg hver 14. dag og holder halvdagslegestue.

 

I Bryrup Børnehave er det dog lidt anderledes. Der har dagplejen sit eget rum, hvor de torsdag og fredag i hver uge holder halv eller heldagslegestue.

Dagplejen kommer også nogle gange på besøg, på legepladsen.

 

Når et nyt barn skal starte i børnehaven, kommer dagplejer og barnet på besøg i børnehaven, herved opnår barnet kendskab til børnehaven, inden børnehavestarten.

Hvis det findes nødvendigt afholdes der et overleveringsmøde med forældrene, dagplejer, dagplejepædagog og personalet fra børnehaven. Ellers inviterer personalet i børnehaven forældrene til en opstartssamtale.