Frisholm skole

Næsten alle børn fra Askehuset og Them børnehaven kommer til, at gå i Frisholm Skole, derfor har vi aftalt at have følgende samarbejde med dem omkring skolestart.

Fra januar til skolestart mødes børnehaveklassen med vores kommende skolebørn, en gang om måneden. Vi mødes enten på skolen eller i SFO’en.
Formålet er, at vores børn kender børnehaveklassens elever og voksne. At de kan finde rundt på skolen, finde klasselokalerne, biblioteket, gymnastiksalen og toiletterne.

I foråret inviterer Askehuset og Them børnehave 0. klasse fra Frisholm skole, til en OL- aktivitetsdag. Dette gøres med henblik på en så god overgang fra børnehave til skole.

Børnene laver også div. Kreative ting i børnehaven, som bliver taget med i skolen. Der ud over aftaler lærer og pædagoger forskellige sange, rim og remser og historier som øves i børnehaven inden skolestart. Derved oplever børnene noget genkendeligt når de starter i skolen.