Det daglige arbejde

Vi vægter det daglige samarbejde meget højt - små, korte beskeder om barnets trivsel derhjemme og i børnehaven. 
Vi vil gerne, at vi sammen skaber et samarbejde, der bygger på åbenhed og ærlighed - og at vi sammen får skabt en tryg
og udviklende atmosfære i børnehaven.  

Du vil kunne holde dig orienteret om livet i dit barns gruppe på gruppernes opslagstavle.

Forældresamtaler

 • Hvis der opstår behov for en samtale i fred og ro aftales det med kontaktpædagogen.
 • Samtaler i forbindelse med overgang fra dagplejen til børnehaven.
 • Ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven holdes en trivselssamtale.
 • Efteråret inden barnets skolestart indkalder vi til en samtale med fokus på, hvordan vi i fællesskab hjælper
  dit barn med at blive klar til skole.

Forældremøde   

I efteråret afholdes der forældremøde. Vi skal vælge medlemmer til vores bestyrelse og forældreråd samt have gruppemøde
med et emne, der er aktuelt enten for gruppen eller for hele børnehaven.

Forældrearrangementer

Forældrerådet tilrettelægger og afholder:  

 • Arbejdsdag på legepladsen - en fredag eftermiddag.
 • Sommerfest - fredag i uge 23.
 • Julefest - en aften i december, 17:00-19:30.
 • Forældrerådet laver forældrekaffe 3-4 gange årligt.

Forældreinvolvering

Forældre er meget velkommen til at deltage i:

 • Deltage i aktiviteter i børnehaven.
 • Deltage i praktisk hjælp ude og inde.
 • Deltage på ture ud af huset.

Forældreråd

Forældrerådet har 6 medlemmer, der mødes 4-5 gange årligt.
Rådet varetager det lokale samarbejde om børnehavens dagligdag.
Tilrettelægger bl.a. forældrekaffe og sommerfest.

Velkomstbrev fra forældrerådet

Forældrebestyrelse

Hvert af de tre børnehuse i vores institution vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.
bestyrelsen varetager det fælles overordnede arbejde, f.eks. principper for forældresamarbejdet, princippet for det pædagogiske arbejde, høring vedr. budget / regnskab og deltagelse i ansættelsessamtaler.