• Dagplejen holder deres halvdagslegestue hos os, således hver af de to grupper kan råde over et lokale i børnehaven hver 14. dag.
  • Dagplejerne kommer på besøg på legepladsen.
  • Når et nyt barn skal starte hos os, kommer dagplejeren på besøg med barnet.
  • For at barnet skal møde kendte ting i børnehaven, har vi aftalt, at barnet både i Dagplejen og den første tid i børnehaven skal møde kendte bøger, sange og remser.
  • Der afholdes sammenhængsmøde i forbindelse med dit barns start i børnehaven (møde mellem forældre, dagpleje og børnehave)