• Vi har alle krav på at opleve, at vi har værdi.
  • Vi har alle krav på at opleve, at vi kan noget.
  • Vi har alle krav på at opleve, at vi hører til et fællesskab.
  • For at have lige muligheder, skal mennesker behandles forskelligt.
  • Den voksne skal tænke på barnets perspektiv
  • Alle behøver ikke gøre det samme på samme tid.
  • Den voksne skal lytte til barnet – høre efter, hvad barnet siger.
  • Omsorg indeholder både ja’er og nej’er.
  • Den voksne skal overveje sine nej’er. Er nej’et velbegrundet eller kunne det i stedet være et ja?
  • Vi skal give plads til forskelligheder.
  • Personalet tilpasser gøremål og den tid, der er til rådighed, således børnene prioriteres højest.