Al begyndelse er svær, derfor er det vigtigt, at vi arbejder sammen forældre, dagplejer og børnehave om at skabe den bedste overgang for dit barn.
Når vi får besked om, at dit barn skal starte i børnehaven, sender vi et brev til dit barn (og dig).

Vi vil gerne, at du kommer på besøg hos os, så du kan hilse på dit barns kontaktpersoner. Vi kan vise jer rundt i børnehaven. Du kan fortælle om dit barn – vaner, interesser, venner, tid i dagplejen – og vi fortæller om vores hverdag og vores pædagogik.
Ved første besøg får du udleveret en lille folder med praktiske oplysninger.

For at lette overgangen fra dagplejen til børnehaven kommer dagplejeren og dit barn på besøg hos os.
Dagplejerne holder halvdagslegestue i børnehaven 1 til 2 gange om måneden.

Vi har aftalt med dagplejerne, at vi - for at dit barn skal møde noget kendt fra dagplejen her hos os – arbejder både dagplejeren og børnehaven med:

  • Vi læser: ”Muldvarpen, der ville vide, hvem der havde lavet lort på dens hoved”

  • Vi synger: Hjulene på bussen, Jens Pedersens ko og Se min kjole.

  • Vi lærer rimet: Nede i fru Hansens kælder.

  • Der laves en ”ressource-blomst” med billede af barn, søskende, forældre, hvad er barnets yndlingsleg, yndlingsspise - hvad kan barnet, hvad skal der øves i.

  • Blomsten skal med i børnehaven.

  • Dagplejerne kommer på besøg hos os, så dit barn får mulighed for at lære huset og de voksne at kende inden start.

Vi skal nok være opmærksomme på dit barn – og hvis du har brug for en hjælpende hånd eller en samtale om dit barns trivsel, så skal du bare kontakte os.

Hvis det er muligt, er det en god ide at starte med nogle korte dage, da de mange nye indtryk gør dit barn træt.

I er meget velkomne til at benytte vores legeplads i weekender.