Vi har en lang række traditioner i vores hus – nogle kun for børnene og nogle hvor forældrene deltager.

Fastelavnsfest.
I forbindelse med fastelavn holder vi fest med udklædning og tøndeslagning. Huset vrimler med prinsesser og superhelte dagen lang.

Påske.
Vi pynter op til påske, spiser påskemad og får måske besøg af påskeharen.

Bedsteforældredag.
De ældste børn inviterer deres bedsteforældre på besøg.
De andre grupper tager på tur væk fra børnehaven, så børn og bedsteforældre har hele børnehaven for sig selv.
Bedsteforældrene har madpakker med – og en blomst til børnenes plantekasser.
Der bliver leget ude og inde, sunget, klippet og klistret, drukket kaffe og saftevand.

Arbejdsdag.
Forældreråd og personale indbyder til en arbejdsdag på legepladsen en fredag fra kl. 14.00 til 18.00. Du vælger selv, hvor mange timer du har lyst til at bruge på at hjælpe os.
Vi slutter dagen af med at spise sammen.

OL.
Børnehaveklasserne fra Frisholm Skole, kommende skolebørn fra Askehuset og Them Børnehave samles på Askehusets legeplads og afholder OL.
5. Klasse fra Frisholm Skole er med til at arrangere de forskellige discipliner.

Sommerfest.
Forældrerådet arrangerer en sommerfest i juni måned (fredag i uge 23). Vi mødes, synger og leger lidt og slutter af med fælles spisning ved lange borde på legepladsen.
Forældrerådet afholder Amerikansk Lotteri, hvis overskud går til en tur ud af huset.

Rejsegilde.
De kommende skolebørn inviterer deres forældre til fælles spisning – men allerførst har de planlagt og forberedt den bedste underholdning for dem. Det kan være cirkus, musik og sang eller et teaterstykke.

Sankt Hans fest.
Vi holder Sankt Hans fest og sender vores hjemmelavede heks til Bloksbjerg, synger alle de heksesange vi kender og slutter af med fælles spisning.

Skolernes motionsdag.
På dagen for skolernes motionsløb (fredag i uge 41) arrangerer vi enten løb rundt på stierne i nærområdet eller vi løber ”pindsvineløb” på legepladsen.

Julefest.
Hver gruppes forældre arrangerer en julefest for gruppens forældre og børn.

Julefrokost.
Vi laver typisk (næsten) dansk julefrokost og spiser sammen i den sidste uge op til jul.