Tværfagligt samarbejde

Tværgående samarbejde er væsentligt, når børn skifter mellem tilbud eller hvis der er bekymring for et barns trivsel og udvikling.

De kommunale dagtilbud i Silkeborg har et fast samarbejde med de andre lokale dagtilbud og skoler for at understøtte en god overgang for alle.

Desuden arbejder alle kommunale dagtilbud med Trivsel på Tværs, som omfatter et tæt samarbejde med forældre og andre faggrupper, hvis der er bekymring for et barn. Alle dagtilbud har faste kontaktpersoner i Pædagogisk Praksis og Læring, i Familierådgivningen og i Sundhedsplejen. Dagtilbuddet vil altid aftale det med forældrene, før de henvender sig til andre faggrupper om et barn.

Tværfagligt samarbejde

Alle 3 børnehuse i Naturstien har et godt og konstruktivt samarbejde med dagplejerne i nærområderne.

Them Børnehus - Askehuset og Them Børnehus - Bøgehuset

I Them Børnehus - Askehuset og Them Børnehus - Bøgehuset, kommer dagplejen på besøg hver 14. dag og holder halvdagslegestue.

Bryrup Børnehave

I Bryrup Børnehave er det dog lidt anderledes. Der har dagplejen sit eget rum, hvor de torsdag og fredag i hver uge holder halv eller heldagslegestue.

Dagplejen kommer også nogle gange på besøg, på legepladsen.

Når et nyt barn skal starte i børnehaven, kommer dagplejer og barnet på besøg i børnehaven, herved opnår barnet kendskab til børnehaven, inden børnehavestarten.

Hvis det findes nødvendigt afholdes der et overleveringsmøde med forældrene, dagplejer, dagplejepædagog og personalet fra børnehaven. Ellers inviterer personalet i børnehaven forældrene til en opstartssamtale.


Frisholm Skole

Næsten alle børn fra Them Børnehus - Askehuset kommer til, at gå i Frisholm Skole, derfor har vi aftalt at have følgende samarbejde med dem omkring skolestart.

Fra januar til skolestart mødes børnehaveklassen med vores kommende skolebørn, en gang om måneden. Vi mødes enten på skolen eller i SFO’en.
Formålet er, at vores børn kender børnehaveklassens elever og voksne. At de kan finde rundt på skolen, finde klasselokalerne, biblioteket, gymnastiksalen og toiletterne.

I foråret inviterer Them Børnehus - Askehuset 0. klasse fra Frisholm skole, til en OL- aktivitetsdag. Dette gøres med henblik på en så god overgang fra børnehave til skole.

Børnene laver også div. Kreative ting i børnehaven, som bliver taget med i skolen. Der ud over aftaler lærer og pædagoger forskellige sange, rim og remser og historier som øves i børnehaven inden skolestart. Derved oplever børnene noget genkendeligt når de starter i skolen.

Them børnehus - Askehuset har i samarbejde jer forældre og Frisholm Skole lavet en statusliste på 4 hovedområder som arbejdes med pædagogisk.

Statuslisten bruges i forbindelse med forberedelse til skolestart.

De 4 hovedområder er:

  • Personligt
  • Social
  • Sprogligt
  • Motorisk

Se statuslisten her:

Statskrydsliste