Askehuset 3 - 6 år

Askehuset er en børnehave i Them med børn i alderen 3 - 6 år.
Askehuset har plads til 100 børnehavebørn.

Collage af billeder fra Askehuset 

 

Læs mere om Askehuset

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ændringer i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse og ændringer af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Udmeldelse og ændringer af modul skal ske digitalt via. Silkeborg Kommune hjemmeside.

Læs mere om module, ind- og udmeldelse.

Aula

Aula er det elektroniske kommunikationssystem, vi bruger i den daglige drift.

I kan som forældre her meddele fravær, sygdom og ferie. Systemet bruges også til at registrere, når barnet kommer og går. Her kan I også holde jer orienteret om jeres modulforbrug og modtage beskeder og nyhedsbreve. Der findes en Aula-app, som vi forventer, at I installerer på jeres telefon.

Det er vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktoplysninger på Aula, så vi altid kan få fat i jer i tilfælde af sygdom eller lignende.

Sygdom og medicin

Hvis jeres barn er sygt, melder I det syg på Aula, og holder barnet hjemme til det er rask igen. Det kan være svært at vurdere, hvornår et barn er rask nok, til at komme i institution. Hvis barnet ikke har feber, og kan indgå i en normal hverdag i institutionen, kan det komme.

Ved smitsomme sygdomme kan man læse anbefalingerne i forhold til den pågældende sygdom. Hvis barnet har en smitsom sygdom, vil vi gerne have besked, så vi kan informere de andre forældre om, at der er en smitsom sygdom i huset.

Kostordningen

Forældrene i Silkeborg kommune stemmer om kostordning hvert andet år. De sidste år har Askehuset haft kostordning. Prisen på dette kan findes på Silkeborg kommunes hjemmeside.

I Askehuset tilbyder vi en helkostordning bestående af morgenmad, frokost og to mellemmåltider, vi servere vand til maden. Thomas som er ansat i køkkenet serverer økologisk mad i det omfang det er praktisk og økonomisk muligt. Vi har sølvmærket i økologi som betyder, at mindst 60 % af maden er økologisk.

Der lægges vægt på at give børnene en varieret, sund og velsmagende mad, hvor alle har mulighed for at blive mætte af noget af det, der er på bordet. Alle spiser det samme, men dog tages der individuelle hensyn til fx de mindste vuggestuebørns behov for specialkost (grød mv.) samt hensyn til allergier og religion. Dette kan aftales med de voksne og Thomas i køkkenet.

Økologimærke

Kerneord i Børnegrupperne

Her har vi forsøgt på en enkelt måde at beskrive ud fra hvilke kerneord vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde i de enkelte grupper.

Hvordan vi bruger Kerneordene kan du læse nærmere om under de enkelte grupper.

Haletudserne (vuggestuen)

 • Selvhjulpenhed
 • Sprog
 • Sociale relationer

Fuglehuset (yngste-gruppen)

 • Selvhjulpenhed
 • Sprog
 • Motorik

Nattergalene/Skovskaderne (mellem-gruppen)

 • Relationer
 • Fantasi
 • Nysgerrighed

Uglerne (ældste-gruppen)

 • Børnefællesskaber
 • Åbning mod omverdenen
 • Parat til nye udfordringer

I Askehuset er vi bevidste om, at vores daginstitution kun er én blandt flere arenaer for børnenes læring og trivsel, læring og udvikling og dannelse. Derfor er det af største betydning, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, der bygger på åbenhed, tolerance og gensidig respekt.  

Se læreplanen her: Læreplan

Them Børnehus - Askehuset er underlagt Silkeborg Kommunes bestemmelser om fælles feriepasning. Der tilbydes således fælles feriepasning i en anden institution på de nedenstående tidspunkter, hvor huset er lukket:

 • De 3 dage før påske
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Sommerferie: Uge 28, 29 og 30
 • Juleferie: Fra og med den 27. december til og med den 31. december. 
 • Der er altid lukket d. 5. juni og d. 24. december. På disse dage tilbydes der ikke fælles feriepasning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Them Børnehus - Askehuset bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket til på den her side.

Her kan ses den seneste tilsynsrapport for Them Børnehus - Askehuset:

Tilsynsrapport for Them Børnehus - Askehuset

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn