Them Børnehus - Askehuset 4-6år

Them Børnehus - Askehuset er et kommunalt børnehus i Them, med børn i alderen 4 - 6 år.

Collage af billeder fra Askehuset 

 

Læs mere om Askehuset

Siden er under opbygning...

Kostordningen

Forældrene i Silkeborg kommune stemmer om kostordning hvert andet år. De sidste år har Askehuset haft kostordning. Prisen på dette kan findes på Silkeborg kommunes hjemmeside.

I Askehuset tilbyder vi en helkostordning bestående af morgenmad, frokost og to mellemmåltider, vi servere vand til maden. Thomas som er ansat i køkkenet serverer økologisk mad i det omfang det er praktisk og økonomisk muligt. Vi har sølvmærket i økologi som betyder, at mindst 60 % af maden er økologisk.

Der lægges vægt på at give børnene en varieret, sund og velsmagende mad, hvor alle har mulighed for at blive mætte af noget af det, der er på bordet. Alle spiser det samme, men dog tages der individuelle hensyn til fx de mindste vuggestuebørns behov for specialkost (grød mv.) samt hensyn til allergier og religion. Dette kan aftales med de voksne og Thomas i køkkenet.

Der vil være turmadpakker til de grupper af børn, der tager ud af huset.

Vi forsøger at inddrage børnene i madlavningen så vidt det er muligt og gør hvad vi kan for at skabe en god madkultur, hvor alle børn får en god oplevelse med maden, smager noget nyt ind imellem og hjælper til, hvor de kan. Her er de voksne i høj grad med som rollemodeller og sørger for at smage, motivere og i det hele taget bidrage til den gode stemning ved bordet. Det forventer vi også, at forældrene bakker op om derhjemme. Det gør det nemmere for børnene hvis de er vant til at smage nyt en gang imellem.

Økologimærke

Madplan

Morgenmad

 • Havregryn eller havregrød med mælk
 • Mælk

Formiddagsmad

 • Brød og grønsagsstave

Frokost

 • 1 eller 2 dage med suppe med brød til eller grød
 • 1 dag med varm mad
 • 2 eller 3 dage med rugbrød og forskelligt pålæg og med noget grønt og noget lunt til
 • 1 – 2 gange om måneden: Restebuffet

Eftermiddagsmad

 • Frugt og brød

Smiley-ordningen

Siden 2001 har smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker mm., der har bedst styr på fødevarereglerne.

Kontrolrapport for køkkenet i Askehuset

Øvrige link

Læs mere på Alt om kost

Kerneord i Børnegrupperne

Her har vi forsøgt på en enkelt måde at beskrive ud fra hvilke kerneord vi tilrettelægger det pædagogiske arbejde i de enkelte grupper.

Hvordan vi bruger Kerneordene kan du læse nærmere om under de enkelte grupper.

Haletudserne (vuggestuen)

 • Selvhjulpenhed
 • Sprog
 • Sociale relationer

Frøerne (yngste-gruppen)

 • Selvhjulpenhed
 • Sprog
 • Motorik

Nattergalene/Skovskaderne (mellem-gruppen)

 • Relationer
 • Fantasi
 • Nysgerrighed

Uglerne (ældste-gruppen)

 • Børnefællesskaber
 • Åbning mod omverdenen
 • Parat til nye udfordringer

Forældresamarbejde

Det er vores overordnede mål, at alle forældre og børn til enhver tid skal føle sig velkommen i institutionen.

For at imødekomme dette mål, arbejder vi konstant på at være opmærksomme på at den daglige kontakt foregår i en afslappet atmosfære.
Vi forsøger at orientere om indholdet i hverdagen med opslag og billede serier  

Vi forventer

 • At vi gensidigt mødes med ærlighed og åbenhed
 • At forældre respekterer de regler vi har
 • At forældre selv søger information
 • At forældre følger med i dagligdagen via opslag på tavlerne
 • At forældre giver personalet konstruktiv kritik (den skal helst kunne bruges til at gøre det bedre)

Vi ønsker:

 • At personalets og forældrenes indbyrdes forhold medvirker til at skabe en tryg og udviklende atmosfære for børnene.

Institutionsleder

Anders Grønfeldt

Pædagoger

Frits Vistisen

Gitte Marie Kirkegaard

Marika Jensen

Inge Lehrskov Møller

Karin Lund Jørgensen

Terese Hygum Bamford

Julie Bastrup

Medhjælper

Anette Haugaard Hansen

Lone Gedsted Nielsen

Heide R. Jensen

Mads R. Christensen

Edith Stefansen

Emilie D. Larsen

Nanna L. Friedrich

Derudover har vi følgende ansat i Them Børnehus - Askehuset

Thomas Schmidt Henriksen - Kostfaglig eneansvarlig

Hanne Snede – medhjælper i køkken

Ann Toa Hedegaard - Inklusionspædagog

Lars Lyneborg - Flexjob

Pædagogstuderende

Pædagogisk assistent studerende

Them Børnehus - Askehuset er underlagt Silkeborg Kommunes bestemmelser om fælles feriepasning. Der tilbydes således fælles feriepasning i en anden institution på de nedenstående tidspunkter, hvor huset er lukket:

 • De 3 dage før påske
 • Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
 • Sommerferie: Uge 28, 29 og 30
 • Juleferie: Fra og med den 27. december til og med den 31. december. 
 • Der er altid lukket d. 5. juni og d. 24. december. På disse dage tilbydes der ikke fælles feriepasning.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Them Børnehus - Askehuset bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn