Them Børnehus - Bøgehuset 0 - 3år

Them Børnehus - Bøgehuset er et kommunalt børnehus i Them, med børn i alderen 0 - 3 år.

Velkommen til Them Børnehus-Bøgehuset.

Børnehuset er beliggende i udkanten af Them by. Vi har til huse i ældre bygninger fra 1971, som løbende er blevet renoveret.

Vi har en dejlig stor legeplads med mange udfoldelsesmuligheder, og den er en vigtig del af vores hverdag.

Vi bestræber os på at skabe et aktivt og stimulerende miljø, hvor dit barn møder glade, nærværende, engagerede og fagligt dygtige voksne.
Vi har tilrettelagt en dag, der veksler mellem barnets egne initiativer og aktiviteter planlagt af de voksne.

Vi vil skabe en atmosfære, hvor dit barn:

 • føler sig set og accepteret
 • bliver mødt med anerkendelse
 • oplever en følelse af værdi og samhørighed

Vi vil give dit barn mulighed for:

 • at trives i små og store fællesskaber
 • at lære nyt og udvikle sig
 • at opleve at det mestrer forskellige færdigheder
 • at få gode relationer til andre børn og børnehavens voksne

Læs mere om Bøgehuset

Siden er under opbygning...

Forældrene har vedtaget, at vi skal have en ”madkasseordning” hos os. Det vil sige, at dit barn skal have madpakke med i børnehave.
(Der er afstemning hvert andet år).

morgenmad

De børn, der møder inden kl. 7.30 har mulighed for at spise morgenmad i børnehaven.
Der kan vælges mellem havregryn med mælk, havregrød, rugbrød eller groft knækbrød med smør, ost eller syltetøj. Der drikkes mælk til morgenmaden.
En stor del af vores indkøb er økologiske.

Formiddagsmad:

Fra kl. 8.45 er der mulighed for at spise lidt fra sin madpakke.

Frokost:

 • Vi spiser frokost ca. 11.30 i de to grupper.
 • Vi forventer, at dit barn har en sund, nærende og varieret madpakke med.
 • Vi forventer, at madpakken kun indeholder madder, som dit barn må spise i vilkårlig rækkefølge.
 • Vi forventer, at dit barn har en drikkedunk med vand med.
 • Vi vil gerne, at du overvejer hvad du putter i dit barns madpakke, hvor mange lækkerier skal der i? Vi ser helst ikke Danone yoghurt, mælkesnitter o.lign.

Frugt:

Kl. ca. 14.00 spiser vi frugt – ude eller inde.
Frugten består af forskellige frugter og grønsager indkøbt over forældrenes frugtordning, som du skal betale 300,-kr. til hvert halve år.
Der indkøbes helst danske varer – også gerne økologiske varer.

Til frugten serveres "rugbrødsknasere", rugbrød med smør, eller boller fra forældrenes ”bageklub”.

Børnene drikker vand til frugten.

Det daglige arbejde

Vi vægter det daglige samarbejde meget højt - små, korte beskeder om barnets trivsel derhjemme og i børnehaven. 
Vi vil gerne, at vi sammen skaber et samarbejde, der bygger på åbenhed og ærlighed - og at vi sammen får skabt en tryg
og udviklende atmosfære i børnehaven.  

Du vil kunne holde dig orienteret om livet i dit barns gruppe på gruppernes opslagstavle.

Forældresamtaler

 • Hvis der opstår behov for en samtale i fred og ro aftales det med kontaktpædagogen.
 • Samtaler i forbindelse med overgang fra dagplejen til børnehaven.
 • Ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven holdes en trivselssamtale.
 • Efteråret inden barnets skolestart indkalder vi til en samtale med fokus på, hvordan vi i fællesskab hjælper
  dit barn med at blive klar til skole.

Forældremøde   

I efteråret afholdes der forældremøde. Vi skal vælge medlemmer til vores bestyrelse og forældreråd samt have gruppemøde
med et emne, der er aktuelt enten for gruppen eller for hele børnehaven.

Forældrearrangementer

Forældrerådet tilrettelægger og afholder:

 • Arbejdsdag på legepladsen - en fredag eftermiddag.
 • Sommerfest - fredag i uge 23.
 • Julefest - en aften i december, 17:00-19:30.
 • Forældrerådet laver forældrekaffe 3-4 gange årligt.

Forældreinvolvering

Forældre er meget velkommen til at deltage i:

 • Deltage i aktiviteter i børnehaven.
 • Deltage i praktisk hjælp ude og inde.
 • Deltage på ture ud af huset.

Forældreråd

Forældrerådet har 6 medlemmer, der mødes 4-5 gange årligt.
Rådet varetager det lokale samarbejde om børnehavens dagligdag.
Tilrettelægger bl.a. forældrekaffe og sommerfest.

Velkomstbrev fra forældrerådet

Forældrebestyrelse

Hvert af de tre børnehuse i vores institution vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.
bestyrelsen varetager det fælles overordnede arbejde, f.eks. principper for forældresamarbejdet, princippet for det pædagogiske arbejde, høring vedr. budget / regnskab og deltagelse i ansættelsessamtaler.

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner på to måder.

Vi har beskrevet de seks læreplanstemaer ud fra de tilbud barnet møder i sin hverdag i børnehaven.

Vi udvælger enkelte projekter, som vi beskriver ud fra læreplanstemaerne. Disse projekter tilrettelægges ud fra en SMTTEmodel.

I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og udvikling. Dvs. vores måde at arbejde på, vores forventninger og krav til barnet er afhængig af barnets personlighed og formåen.

Omsorg for det enkelte barn er en vigtig del af vores arbejde. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor det enkelte barn føler sig set og accepteret. Barnet skal mødes med anerkendelse, således det får en følelse af værdi og samhørighed.

Vi lytter til barnets signaler, ser hvor det magter at træffe egne beslutninger men hjælper, støtter og tager ansvar, hvis det bliver for svært at forvalte på egen hånd.

Læringsforståelse

Vi beskriver læring som:

 • Læring foregår som gensidige processer i relationer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
 • Læring fordrer fokus på børns egen aktive deltagelse. Læring styrkes gennem brug af alle sanser. Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser.
 • Læring handler om formidling og foregår i vedvarende processer. Læring har intet fast startpunkt eller slutpunkt.
 • Hverdagen i børnehaven er et læringsmiljø i hvilket børn og voksne udvikler sig.
 • Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.

Pædagogiske metoder

Voksenskabt læring (Vi skaber indhold og udvikler rammer, der er stimulerende for at børnene har mulighed for at bruge en bred vifte af udtryksformer – mangfoldighed / klippe, male, synge, teater, gammeldags lege).

Voksenstøttet læring (Vi deltager aktivt i børnenes eksperimenter og støtter op omkring det enkelte barns udtryksform)

Den voksne går bag barnet.

Børnene bruger aktivt og selvstændigt forskellige udtryksformer.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Overordnet mål

 • Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet.
 • Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. 

Vores mål

 • At børnene præsenteres for forskellige udtryksformer.
 • At børnene dagligt får tid og rum til at udforske egne kulturelle udtryk og udfoldelse.
 • At børnene har mulighed for udfoldelse på egne betingelser. Kan selv finde materialer og lægge planer for aktiviteter enten alene eller sammen med andre.
 • At børnene i dagligdagen og gennem årsplansaktiviteterne får viden om højtider og deltager i forskellige traditioner, projekter og temaer. 

Læs om gruppetid

Børnenes eget valg

 • Sprog - rim & remser
 • Lege - ude & inde
 • Rollelege
 • Udklædning/teaterlege
 • Musik og dans
 • Bøger
 • Værkstedsaktiviteter 

IT

Børnene låner bærbar pc eller kontor-pc’en en gang imellem.

Vi har 2 IPad’s.

Børn med særlige behov

Vi vil inkludere børn med særlige behov i læreplansarbejdet på ”lige fod” med de andre børn. Støtter og evt. igangsætter særligt tilrettelagte læringsforløb.

Forventninger til børnenes formåen tilpasses barnets udvikling og behov.

Værdigrundlag

I vores pædagogiske arbejder tager vi udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og udvikling.

Det vil sige, at vi møder dit barn med krav og forventninger, der er afhængig af dit barns personlighed og formåen.

Vi tænker, at omsorg er en vigtig del af vores arbejde. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor dit barn føler sig set og accepteret, således det føler egen værd og samhørighed.

Vi lytter til dit barns signaler, ser hvor det magter at træffe egne beslutninger - og hjælper, støtter og tager ansvar, hvis det bliver for svært at forvalte på egen hånd.

Hverdagens pædagogik

Vi har tilrettelagt en dag, der veksler mellem barnets egne aktiviteter og aktiviteter bestemt og planlagt af de voksne (aktiviteter i gruppetiden, små aktiviteter på legestue, i køkkenet og på legepladsen).

Der er også en vekslen mellem mindre grupper og det store fællesskab.

Børnehavens forskellige rum har forskellige funktioner.

På legestuen kan dit barn vælge mellem vores legetøj (f.eks. biler, klodser, dyr, sørøverskib, ridderborg, Lego), puslespil og spil. Der foregår også små aktiviteter igangsat af den voksne.

På dukkestuen er der dukker, dukkevogne, Barbie-hus, mulighed for hulebygning, bondegård og bondegårdsdyr – alt sammen legetøj, der inspirerer til rollelege.

I køkken/alrummet er der mulighed for små syslerier – tegne, perlearbejde, syning, IPad.

I ”værkstedet” kan man lytte og danse til musik, lave gymnastik, bygge med magneter og andet konstruktionslegetøj.

I vores kælderrum er der plads til de mere pladskrævende, vilde eller støjende lege.

Der bliver bygget huler, leget fangeleg og giftig jord, kæmpet med puderne og meget, meget andet.

Der kan lege 6 børn alene i kælderen.

På legepladsen er der også mulighed for større fysiske udfoldelser i legeredskaberne, i sandkasserne, med cyklerne, boldlege, fangelege, klatre-i-træer-lege, grave dybe huller, far-mor-barn-hund-lege.

Vi bruger også vores legeplads til at gå på jagt efter spændende smådyr – bænkebidere, mariehøns og snegle.

Der er altid en voksen med på legepladsen.

Gruppetid

Hver dag i tidsrummet 10.15 til 12.30 er vi delt op i to grupper – som så igen er delt op i små læringsgrupper.

Formålet med grupperne:

 • Barnet får mulighed for at være i et mindre læringsmiljø med næsten jævnaldrende børn.
 • Barn, forældre og personale kan knytte en nærmere kontakt til hinanden gennem en tæt daglig dialog / kontakt.
 • Den enkelte gruppe kan koncentrere sig om specifikke, planlagte emner, projekter, lege og oplevelser. Der er bedre tid og ro til fordybelse.
 • Der er mulighed for at tage på tur ud af huset.
 • Vi fejrer dit barns fødselsdag i gruppen. Du er meget velkommen til at deltage. 

Fri for Mobberi

Vi arbejder med Fri for Mobberi. Vi vil gerne lære børnene et sæt sociale spilleregler, der kan bruges både i små og store fællesskaber.

Du kan læse mere om fri for mobberi på friformobberi.dk

Vi arbejder med fire værdier:

 • Tolerance – at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden ligeværdigt. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.
 • Respekt – at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At rumme forskelligheder og respektere andres forskelligheder og væremåde.
 • Omsorg – at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle, de møder i børnehaven.
 • Mod – til at sige fra og markere egne grænser. Sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. Være en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed. 

Det er rigtig vigtig, at vi (forældre og børnehave) arbejder sammen om at skabe de muligheder for god trivsel for alle børn – se ”Velkomstbrev fra forældrerådet". 

Holdninger til hverdagen

 • Vi har alle krav på at opleve, at vi har værdi.
 • Vi har alle krav på at opleve, at vi kan noget.
 • Vi har alle krav på at opleve, at vi hører til et fællesskab.
 • For at have lige muligheder, skal mennesker behandles forskelligt.
 • Den voksne skal tænke på barnets perspektiv
 • Alle behøver ikke gøre det samme på samme tid.
 • Den voksne skal lytte til barnet – høre efter, hvad barnet siger.
 • Omsorg indeholder både ja’er og nej’er.
 • Den voksne skal overveje sine nej’er. Er nej’et velbegrundet eller kunne det i stedet være et ja?
 • Vi skal give plads til forskelligheder.
 • Personalet tilpasser gøremål og den tid, der er til rådighed, således børnene prioriteres højest.

Læringsforståelse

Vi har valgt at beskrive børns læring på denne måde:

 • Læring foregår som gensidige processer mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne, dvs. at læring foregår i relationer.
 • Læring fordrer fokus på børns aktive deltagelse (Fortæl mig – jeg glemmer, Vis mig – jeg husker, Inddrag mig – jeg forstår).
 • Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser.
 • Hverdagen i børnehaven består af mange læringsmiljøer – f.eks. når vi har samling, når der leges i små grupper, når der skiftes ble, når vi tager tøj på, når vi spiser sammen.

Fælles feriepasning.

I Silkeborg Kommune arrangeres fælles feriepasning i følgende perioder:

 • De tre hverdage op til Påske
 • Dagen efter Kristi Himmelfart
 • Sommerferie uge 28, 29 og 30
 • Juleferie fra d. 27. dec. til og med d. 31. december
 • Der er lukket d. 5. juni og d. 24. december. Der tilbydes ikke fælles feriepasning disse to dage.

Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

Tilsynsrapport for Them Børnehus - Bøgehuset bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket til på den her side.

Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

Baggrund for det pædagogiske tilsyn