Them Børnehus - Bøgehuset 0 - 3år

Them Børnehus - Bøgehuset er et kommunalt børnehus i Them, med børn i alderen 0 - 3 år.

Velkommen til Them Børnehus-Bøgehuset.

Børnehuset er beliggende i udkanten af Them by. Vi har til huse i ældre bygninger fra 1971, som løbende er blevet renoveret.

Vi har en dejlig stor legeplads med mange udfoldelsesmuligheder, og den er en vigtig del af vores hverdag.

Vi bestræber os på at skabe et aktivt og stimulerende miljø, hvor dit barn møder glade, nærværende, engagerede og fagligt dygtige voksne.
Vi har tilrettelagt en dag, der veksler mellem barnets egne initiativer og aktiviteter planlagt af de voksne.

Vi vil skabe en atmosfære, hvor dit barn:

 • føler sig set og accepteret
 • bliver mødt med anerkendelse
 • oplever en følelse af værdi og samhørighed

Vi vil give dit barn mulighed for:

 • at trives i små og store fællesskaber
 • at lære nyt og udvikle sig
 • at opleve at det mestrer forskellige færdigheder
 • at få gode relationer til andre børn og børnehavens voksne

Læs mere om Bøgehuset

For os er det vigtigt, at barnet får en god opstart i institutionen og en god overgang fra vuggestue/dagpleje.

Når vi får besked om, at et barn har fået plads i institutionen, sender vi et brev pr mail med velkomst materiale.

Vi opfordrer til, at I kommer på besøg, inden barnet skal starte. Så kan I hilse på barnets kontaktpædagog, få en rundvisning i huset og høre lidt om hverdagen og pædagogikken. Her er der også mulighed for, at du kan fortælle om dit barn, dets vaner, interesser, udfordringer og eventuelle relationer til andre børn i huset.

Derudover kan vi lave aftaler i forhold til opstart og indkøring.

Ind- og udmeldelse og modulændringer

Ændringer i modul i opadgående retning kan ske fra dag til dag.

Udmeldelse og ændringer af modul i nedadgående retning kan ske med en måneds varsel pr. 1. eller 16. i måneden.

Udmeldelse og ændringer af modul skal ske digitalt via. Silkeborg Kommune hjemmeside.

Læs mere om module, ind- og udmeldelse.

Daycare

Daycare er det elektroniske kommunikationssystem, vi bruger i den daglige drift.

I kan som forældre her meddele fravær, sygdom og ferie. Systemet bruges også til at registrere, når barnet kommer og går. Her kan I også holde jer orienteret om jeres modulforbrug og modtage beskeder og nyhedsbreve. Der findes en Daycare-app, som vi forventer, at I installerer på jeres telefon.

Det er vigtigt, at I opdaterer jeres kontaktoplysninger på Daycare, så vi altid kan få fat i jer i tilfælde af sygdom eller lignende.

Sygdom og medicin

Hvis jeres barn er sygt, melder I det sygt på Daycare, og holder barnet hjemme til det er raskt igen. Det kan være svært at vurdere, hvornår et barn et raskt nok, til at komme i institution. Hvis barnet ikke har feber, og kan indgå i en normal hverdag i institutionen, kan det komme.

Ved smitsomme sygdomme kan man læse anbefalingerne i forhold til den pågældende sygdom. Hvis barnet har en smitsom sygdom, vil vi gerne have besked, så vi kan informere de andre forældre om, at der er en smitsom sygdom i huset.

Fødselsdage

Vi fejrer fødselsdagsbarnet i forlængelse af frokost.

Der bliver sunget fødselsdagssang og råbt højt HURRA!

I er velkomne til at medbringe lidt sundt, som barnet selv kan dele ud til alle sine kammerater. Det kunne være boller, frugtstænger, pizzasnegle, frugtfad, ostehaps, frugtspyd eller lignende.

Gerne serveret i kurve eller en let skål så fødselsdagsbarnet selv kan magte at bære det rundt til alle. Vi drikker vand til.
Husk at aftale med en voksen på forhånd, så det ikke falder sammen med andre arrangementer.

Tøj til legepladsen og skiftetøj.

Det er vigtigt, at der er det tøj, der er brug for i løbet af dagen. Det kræver, at I som forældre giver jer god tid, når I afleverer/henter jeres barn og sikrer, at der er tørt tøj til hele dagen, både vanter, skiftetøj osv. Og at tøjet ligger på barnets rum klar til dagens dont. Husk at tøjet skal passe til årstiden, så vent med vintertøj til det er vinter. Husk at lag på lag-moden er den varmeste påklædning.

Det er vigtigt at der er min. 2 sæt overtøj, (ikke så nødvendigt i vuggestuen her er 1 sæt normalt nok) og det skal være af en sådan kvalitet, at det er rimeligt vandtæt og til at røre sig i.

Forår og efterår er det tit nok med regntøjet med termotøj eller evt. lange skiunderbukser under. De kan også være rarere at have på under flyverdragten end cowboybukser. Og husk altid en varm trøje.

Regntøj: Skal enten være så stort, at det er plads til termotøj under, ellers er et sæt regntøj med fleece-foer også udmærket.

Skiftetøj: Det er vigtigt at der altid ligger noget skiftetøj i barnets rum og gerne rigeligt så barnet altid kan få tørt tøj på. Vi har ikke ekstra tøj i institutionen.

Hue og vanter: Sørg for at barnet har gode huer med. En hue er betydelig rarere for barnet at have på end hætten på flyverdragten, og så varmer den bedre om ørerne.  Ingen løse halstørklæder pga. kvælningsfare. Det er vigtigt, at alle børn har mindst 2 par gode vanter/luffer med hver dag. Vær opmærksom på hvordan kvaliteten er. De skal sidde ordentligt, være nemme at få af og på, tåle at kunne blive våde uden at miste faconen og skal kunne komme udenover ærmerne på flyverdragten. Og husk at det skal være sådan, at man kan bruge sine hænder/fingre selv med vanter på. Der kan også være en god idé at sætte en elastik i vanterne, så de sidder fast i jakken.

Støvler: Skal være vandtætte og så store, at barnet kan have en varm sok på. Termostøvler med foer er gode, gummistøvler er tit praktiske, men vær opmærksom på, at der skal være plads til et par tykke/ varme sokker i, ellers er de for kolde.

Og husk at sætte navn i ALT, så er der størst sandsynlighed for at tingene ikke bliver væk!

 

 

 

 

 

 

 

I Them børnehus er børnene ude hver dag. I perioden maj til oktober er børnene ofte ude på legepladsen det meste af dagen.

Hvorfor skal børnene naturligvis ud:

• Naturen er et rum, hvor børnene kan gøre sig nye erfaringer og eksperimentere.

• At være ude skaber andre sociale relationer og måder at håndtere konflikter på og skaber således andre betingelser for en udvikling af sociale kompetencer.

• Naturen giver en bedre ramme for børns indlæringsevne, fysiske og psykiske udvikling. Børn i naturbørnehaver har bedre koncentrationsevne og bedre motorik.

• Naturen er et arbejds- og udfoldelsesrum, hvor der er mange muligheder for aktiviteter af materiel og praktisk karakter.

• Naturen er et helt særligt læringsmiljø, der stimulerer nysgerrighed og gør børnene til aktive medskabere af egen læring ved at undres, stille spørgsmål, udforske og finde på.

• Naturen stimulerer sanserne, kreativiteten og fantasien og giver mulighed for mange forskellige sansemæssige oplevelser.

Forældrene i Silkeborg kommune stemmer om kostordning hvert andet år. Siden januar 2020 har Bøgehuset haft kostordning. Maden bliver tilberedt i Askehuset og bliver fragtet med Tuk-tuk over i Bøgehuset.

Prisen på madordningen kan findes på Silkeborg kommunes hjemmeside.

I Them børnehus tilbyder vi en fuldkostordning bestående af morgenmad, frokost og to mellemmåltider. Vi serverer vand til maden. Thomas, som er ansat i køkkenet, serverer økologisk mad i det omfang, det er praktisk og økonomisk muligt. Vi har sølvmærket i økologi, som betyder, at mindst 60 % af maden er økologisk.

Der lægges vægt på at give børnene varieret, sund og velsmagende mad, hvor alle har mulighed for at blive mætte af noget af det, der er på bordet. Alle spiser det samme, men dog tages der individuelle hensyn til f.eks. de mindste vuggestuebørns behov for specialkost (grød mv.) samt hensyn til allergier og religion. Dette kan aftales med personalet og Thomas i køkkenet.

Der vil være turmadpakker til de grupper af børn, der tager ud af huset.

Vi forsøger at inddrage børnene i madlavningen, så vidt det er muligt. Vi gør, hvad vi kan for at skabe en god madkultur, hvor alle børn får en god oplevelse med maden, smager noget nyt ind imellem og hjælper til, hvor de kan.

Her er de voksne i høj grad med som rollemodeller og sørger for at smage, motivere og i det hele taget bidrage til den gode stemning ved bordet. Det forventer vi også, at forældrene bakker op om derhjemme. Det gør det nemmere for børnene, hvis de er vant til at smage nyt en gang imellem.

Morgenmad

 • Havregryn eller havregrød med mælk
 • Mælk

Formiddagsmad

 • Brød og grønsagsstave

Frokost

 • 1 eller 2 dage med suppe med brød til eller grød
 • 1 dag med varm mad
 • 2 eller 3 dage med rugbrød og forskelligt pålæg og med noget grønt og noget lunt til
 • 1-2 gange om måneden er der restebuffet

Eftermiddagsmad

 • Frugt og brød

Smiley-ordning

Siden 2001 har Smiley-ordningen gjort det nemt for forbrugerne at finde de butikker mm., der har bedst styr på fødevarereglerne.

Øvrige link

Læs mere på Alt om kost

 

 

 

 

Det er vores overordnede mål, at alle forældre og børn til enhver tid skal føle sig velkomne i institutionen.

For at imødekomme dette mål, arbejder vi konstant på at være opmærksomme på, at den daglige kontakt foregår i en afslappet og positiv atmosfære.
Vi forsøger at orientere om indholdet i hverdagen med opslag og billeder. Det vigtigste element i vores forældresamarbejde er den daglige kontakt, der prioriteres højt.

Vi forventer

• At vi mødes med gensidig respekt, ærlighed og åbenhed
• At forældre selv søger information og holder sig orienterede på DayCare.
• At forældre følger med i dagligdagen via opslag på tavlerne
• At forældre giver personalet konstruktiv kritik (den skal helst kunne bruges til at gøre det bedre)
• At forældrene spørger, hvis der er noget, de undrer sig over eller er i tvivl om.

Vi ønsker

• At personalets og forældrenes indbyrdes forhold medvirker til at skabe en tryg og udviklende atmosfære for børnene.
• At personalet i samarbejde med forældrene bidrager til at give barnet en god og tryg opvækst, samt giver barnet omsorg og understøtter det enkelte barns trivsel, udvikling, læring og dannelse.

(Dagtilbudsloven §7).

Forældresamtaler

Hvis der opstår behov for en samtale aftales det med kontaktpædagogen.

• Samtaler i forbindelse med overgang fra dagpleje/vuggestue til børnehaven ved behov.

• Ca. 3 måneder efter barnets start i børnehaven holdes en trivselssamtale, hvis personalet eller forældrene ønsker dette.

• Efteråret inden barnets skolestart indkalder vi til en samtale med fokus på, hvordan vi i fællesskab hjælper dit barn med at blive klar til skole.

• Hvis personalet er det mindste bekymrede for barnets trivsel, indkalder vi til et fokusmøde. På dette møde er der også mulighed for at indkalde tværfaglige samarbejdspartnere. Se i øvrigt trivsel på tværs.

Trivsel på tværs:

To gange om året, i oktober og marts måned, bliver alle børn i Silkeborg Kommune trivselsvurderet. Det betyder, at personalet vurderer det enkelte barns trivsel og udvikling både individuelt og ved en fælles vurdering med de øvrige personaler på stuen samt lederen.

Hvis der er tvivl om, hvorvidt et barn er i trivsel, indkalder vi forældrene, og ofte også tværfaglige samarbejdspartnere, til et fokusmøde. Denne systematiske metode sikrer, at vi kommer omkring alle – også dem, der ikke umiddelbart synes at være nogen bekymring om. På den måde kan vi gribe mange ting i opløbet, og sætte tidligt ind.

Grundlæggende er fokus altid på, hvad i barnets omgivelser og kontekst, der gør, at barnet ikke trives. Det er altid dér, vi, i samarbejde med barnets forældre, vil rette indsatserne mod. For os er det helt essentielt, at vi så tidligt som muligt inddrager forældrene til barnet.

De kender barnet bedst, og forældrene er en vigtig ressource, når vi sammen skal finde gode løsninger på, hvordan vi kan hjælpe barnet.

Forældremøde

I efteråret afholdes der forældremøde. Vi skal vælge medlemmer til vores bestyrelse og forældreråd samt have gruppemøde
med et emne, der er aktuelt enten for gruppen eller for hele børnehaven.

Forældrearrangementer

Forældrerådet tilrettelægger og afholder:

• Arbejdsdag på legepladsen - en fredag eftermiddag.
• Sommerfest - fredag i uge 23.
• Forældrerådet laver forældrekaffe 3-4 gange årligt.

Forældreråd

Forældrerådet har 6 medlemmer, der mødes 4-5 gange årligt.
Rådet varetager det lokale samarbejde om børnehavens dagligdag.
Tilrettelægger bl.a. forældrekaffe og sommerfest.

Velkomstbrev fra forældrerådet

Forældrebestyrelse

Hvert af de tre børnehuse i vores institution vælger 2 bestyrelsesmedlemmer.
bestyrelsen varetager det fælles overordnede arbejde, f.eks. principper for forældresamarbejdet, princippet for det pædagogiske arbejde, høring vedr. budget / regnskab og deltagelse i ansættelsessamtaler.

Vi arbejder med de pædagogiske læreplaner på to måder.

Vi har beskrevet de seks læreplanstemaer ud fra de tilbud barnet møder i sin hverdag i børnehaven.

Vi udvælger enkelte projekter, som vi beskriver ud fra læreplanstemaerne. Disse projekter tilrettelægges ud fra en SMTTEmodel.

I vores pædagogiske arbejde tager vi udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og udvikling. Dvs. vores måde at arbejde på, vores forventninger og krav til barnet er afhængig af barnets personlighed og formåen.

Omsorg for det enkelte barn er en vigtig del af vores arbejde. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor det enkelte barn føler sig set og accepteret. Barnet skal mødes med anerkendelse, således det får en følelse af værdi og samhørighed.

Vi lytter til barnets signaler, ser hvor det magter at træffe egne beslutninger men hjælper, støtter og tager ansvar, hvis det bliver for svært at forvalte på egen hånd.

Læringsforståelse

Vi beskriver læring som:

 • Læring foregår som gensidige processer i relationer mellem børn og voksne og mellem børnene indbyrdes.
 • Læring fordrer fokus på børns egen aktive deltagelse. Læring styrkes gennem brug af alle sanser. Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser.
 • Læring handler om formidling og foregår i vedvarende processer. Læring har intet fast startpunkt eller slutpunkt.
 • Hverdagen i børnehaven er et læringsmiljø i hvilket børn og voksne udvikler sig.
 • Vi tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.
 • Læring fordrer fokus på børns aktive deltagelse (Fortæl mig - jeg glemmer, vis mig - jeg husker, inddrag mig - jeg forstår).
 • hverdagen i børnehaven består af mange læringsmiljøer - f.eks. når vi har samling, når der leges i små grupper, når der skiftes ble, når v tager tøj på. når vi spiser sammen.

Den voksne går foran barnet: Vi skaber et stimulerende læringsmiljø, der giver børnene mulighed for en mangfoldighed af aktiviteter og udtryksformer-klippe, klistre, male, modellervoks, motorik, synge, læse, rim og remser, danse, lege, spille spil, teater, yoga, gammeldags lege, osv.

Den voksne går ved siden af barnet: Vi deltager aktivt i børnenes eksperimenter og lege og støtter op omkring det enkelte barn.

Den voksne går bag barnet: Vi deltager i børnenes egne igangsatte lege på børnenes præmisser. Vi går med på børnenes ideer og forsøger at følge barnets perspektiv.

Den voksne går i vejen for barnet: Vi udfordrer barnet til at prøve noget nyt og til at være modig. Vi viser barnet, at det også er vigtigt at kunne give plads til andre og at kunne tilsidesætte egne behov.

Pædagogiske metoder

Voksenskabt læring (Vi skaber indhold og udvikler rammer, der er stimulerende for at børnene har mulighed for at bruge en bred vifte af udtryksformer – mangfoldighed / klippe, male, synge, teater, gammeldags lege).

Voksenstøttet læring (Vi deltager aktivt i børnenes eksperimenter og støtter op omkring det enkelte barns udtryksform)

Den voksne går bag barnet.

Børnene bruger aktivt og selvstændigt forskellige udtryksformer.

Kulturelle udtryksformer og værdier

Overordnet mål

 • Børn skal møde voksne, der aktivt formidler kultur, og som støtter dem i at eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • Børn skal have adgang til materialer, redskaber og moderne medier, herunder IT, som kan bruges både i forbindelse med oplevelser og skabende kulturel aktivitet.
 • Børn skal have lejlighed til at deltage i kulturelle traditioner og lokale kunstneriske tilbud, herunder teater, musik, dans, arkitektur og udstillinger. 

Vores mål

 • At børnene præsenteres for forskellige udtryksformer.
 • At børnene dagligt får tid og rum til at udforske egne kulturelle udtryk og udfoldelse.
 • At børnene har mulighed for udfoldelse på egne betingelser. Kan selv finde materialer og lægge planer for aktiviteter enten alene eller sammen med andre.
 • At børnene i dagligdagen og gennem årsplansaktiviteterne får viden om højtider og deltager i forskellige traditioner, projekter og temaer. 

Læs om gruppetid

Børnenes eget valg

 • Sprog - rim & remser
 • Lege - ude & inde
 • Rollelege
 • Udklædning/teaterlege
 • Musik og dans
 • Bøger
 • Værkstedsaktiviteter 

IT

Børnene låner bærbar pc eller kontor-pc’en en gang imellem.

Vi har 2 IPad’s.

Børn med særlige behov

Vi vil inkludere børn med særlige behov i læreplansarbejdet på ”lige fod” med de andre børn. Støtter og evt. igangsætter særligt tilrettelagte læringsforløb.

Forventninger til børnenes formåen tilpasses barnets udvikling og behov.

Værdigrundlag

I vores pædagogiske arbejder tager vi udgangspunkt i det enkelte barns personlighed og udvikling.

Det vil sige, at vi møder dit barn med krav og forventninger, der er afhængig af dit barns personlighed og formåen.

Vi tænker, at omsorg er en vigtig del af vores arbejde. Vi forsøger at skabe en atmosfære, hvor dit barn føler sig set og accepteret, således det føler egen værd og samhørighed.

Vi lytter til dit barns signaler, ser hvor det magter at træffe egne beslutninger - og hjælper, støtter og tager ansvar, hvis det bliver for svært at forvalte på egen hånd.

Hverdagens pædagogik

Vi har tilrettelagt en dag, der veksler mellem barnets egne aktiviteter og aktiviteter bestemt og planlagt af de voksne (aktiviteter i gruppetiden, små aktiviteter på legestue, i køkkenet og på legepladsen).

Der er også en vekslen mellem mindre grupper og det store fællesskab.

Børnehavens forskellige rum har forskellige funktioner.

På legestuen kan dit barn vælge mellem vores legetøj (f.eks. biler, klodser, dyr, sørøverskib, ridderborg, Lego), puslespil og spil. Der foregår også små aktiviteter igangsat af den voksne.

På dukkestuen er der dukker, dukkevogne, Barbie-hus, mulighed for hulebygning, bondegård og bondegårdsdyr – alt sammen legetøj, der inspirerer til rollelege.

I køkken/alrummet er der mulighed for små syslerier – tegne, perlearbejde, syning, IPad.

I ”værkstedet” kan man lytte og danse til musik, lave gymnastik, bygge med magneter og andet konstruktionslegetøj.

I vores kælderrum er der plads til de mere pladskrævende, vilde eller støjende lege.

Der bliver bygget huler, leget fangeleg og giftig jord, kæmpet med puderne og meget, meget andet.

Der kan lege 6 børn alene i kælderen.

På legepladsen er der også mulighed for større fysiske udfoldelser i legeredskaberne, i sandkasserne, med cyklerne, boldlege, fangelege, klatre-i-træer-lege, grave dybe huller, far-mor-barn-hund-lege.

Vi bruger også vores legeplads til at gå på jagt efter spændende smådyr – bænkebidere, mariehøns og snegle.

Der er altid en voksen med på legepladsen.

Gruppetid

Hver dag i tidsrummet 10.15 til 12.30 er vi delt op i to grupper – som så igen er delt op i små læringsgrupper.

Formålet med grupperne:

 • Barnet får mulighed for at være i et mindre læringsmiljø med næsten jævnaldrende børn.
 • Barn, forældre og personale kan knytte en nærmere kontakt til hinanden gennem en tæt daglig dialog / kontakt.
 • Den enkelte gruppe kan koncentrere sig om specifikke, planlagte emner, projekter, lege og oplevelser. Der er bedre tid og ro til fordybelse.
 • Der er mulighed for at tage på tur ud af huset.
 • Vi fejrer dit barns fødselsdag i gruppen. Du er meget velkommen til at deltage. 

Fri for Mobberi

Vi arbejder med Fri for Mobberi. Vi vil gerne lære børnene et sæt sociale spilleregler, der kan bruges både i små og store fællesskaber.

Du kan læse mere om fri for mobberi på friformobberi.dk

Vi arbejder med fire værdier:

 • Tolerance – at se og acceptere forskelligheder i børnegruppen og behandle hinanden ligeværdigt. Se forskelligheder som en styrke for både det enkelte barn og gruppen.
 • Respekt – at acceptere og tage hensyn til alle børn i gruppen. At være en god kammerat over for alle. At rumme forskelligheder og respektere andres forskelligheder og væremåde.
 • Omsorg – at udvise interesse, medfølelse, bekymring og hjælpsomhed over for alle, de møder i børnehaven.
 • Mod – til at sige fra og markere egne grænser. Sige til, når man ser børn, der overskrider andres grænse. Være en god kammerat, der reagerer på uretfærdighed. 

Det er rigtig vigtig, at vi (forældre og børnehave) arbejder sammen om at skabe de muligheder for god trivsel for alle børn – se ”Velkomstbrev fra forældrerådet". 

Holdninger til hverdagen

 • Vi har alle krav på at opleve, at vi har værdi.
 • Vi har alle krav på at opleve, at vi kan noget.
 • Vi har alle krav på at opleve, at vi hører til et fællesskab.
 • For at have lige muligheder, skal mennesker behandles forskelligt.
 • Den voksne skal tænke på barnets perspektiv
 • Alle behøver ikke gøre det samme på samme tid.
 • Den voksne skal lytte til barnet – høre efter, hvad barnet siger.
 • Omsorg indeholder både ja’er og nej’er.
 • Den voksne skal overveje sine nej’er. Er nej’et velbegrundet eller kunne det i stedet være et ja?
 • Vi skal give plads til forskelligheder.
 • Personalet tilpasser gøremål og den tid, der er til rådighed, således børnene prioriteres højest.

Læringsforståelse

Vi har valgt at beskrive børns læring på denne måde:

 • Læring foregår som gensidige processer mellem børnene indbyrdes og mellem børn og voksne, dvs. at læring foregår i relationer.
 • Læring fordrer fokus på børns aktive deltagelse (Fortæl mig – jeg glemmer, Vis mig – jeg husker, Inddrag mig – jeg forstår).
 • Børns leg danner grundlaget for daglige læreprocesser.
 • Hverdagen i børnehaven består af mange læringsmiljøer – f.eks. når vi har samling, når der leges i små grupper, når der skiftes ble, når vi tager tøj på, når vi spiser sammen.

Them Børnehus - Bøgehuset er underlagt Silkeborg Kommunes bestemmelser om fælles feriepasning. Der tilbydes således fælles feriepasning i en anden institution på de nedenstående tidspunkter, hvor huset er lukket:

• De tre hverdage op til Påske
• Dagen efter Kristi Himmelfart
• Sommerferie uge 28, 29 og 30
• Juleferie fra d. 27. dec. til og med d. 31. december
• Der er lukket d. 5. juni og d. 24. december. Der tilbydes ikke fælles feriepasning disse to dage. 

  Det pædagogiske tilsyn er ét ud af flere tilsynsformer i Dagtilbud i Silkeborg Kommune. Det pædagogiske tilsyn udføres af forvaltningen både i kommunale, selvejende og private daginstitutioner.

  Det pædagogisk tilsyn har to overordnede funktioner; at kontrollere og udvikle den pædagogiske kvalitet i dagtilbuddet. Rammen for pædagogisk tilsyn i Silkeborg Kommune udarbejdes af forvaltningen, således der er sammenhæng med de fælles kommunale indsatser daginstitutionerne arbejder med.

  I de kommunale daginstitutioner udføres tilsynet hvert år i skiftende børnehuse. Hermed sikres, at alle børnehuse får minimum et tilsyn hvert andet år. Tilsynsrapporterne for de kommunale institutioner vil efter tilsynet blive offentliggjort på deres lokale hjemmesider.

  Tilsynsrapport for Them Børnehus - Bøgehuset bliver udarbejdet i efteråret 2020 og vil efterfølgende blive linket til på den her side.

  Vil du vide mere så se øvrige materiale vedrørende tilsynet

  Baggrund for det pædagogiske tilsyn