Poppelhuset

Poppelhuset er en børnehave i Them med børn i alderen 3 - 6 år.
Poppelhuset har plads til 64 børnehavebørn.

Kostordningen

Forældrene i Silkeborg kommune stemmer om kostordning hvert andet år. Prisen på dette kan findes på Silkeborg kommunes hjemmeside.

I Poppelhuset tilbyder vi en helkostordning bestående af morgenmad, frokost og to mellemmåltider, vi servere vand til maden. Vi har sølvmærket i økologi som betyder, at mindst 60 % af maden er økologisk.

Vi modtager maden fra Askehuset. 

I Poppelhuset er vi bevidste om, at vores daginstitution kun er én blandt flere arenaer for børnenes læring og trivsel, læring og udvikling og dannelse. Derfor er det af største betydning, at vi har et godt og tillidsfuldt samarbejde med forældrene, der bygger på åbenhed, tolerance og gensidig respekt.  

Se læreplanen her: Læreplan